Kurallar

 1.  Küfür veya küfür kısaltmalarını kullanmayınız.
 2.  Özel mesaj olarak veya sohbet kanallarından reklam yapmayınız.
 3.  Nedeni ne olursa olsun, aşağılayıcı ve kırıcı sözler kullanmayınız.
 4.  Önemli durumlar olmadıkça yetkilileri etiketlemeyiniz.
 5.  Üyeleri rahatsız edecek şekilde şarkı açmayınız/geçmeyiniz.
 6.  Irk, dil, inanç gibi farklılıklara saygı gösteriniz.
 7.  Her hangi bir kanalda üyeleri, bağırarak ya da garip sesler çıkararak rahatsız etmeyiniz.
 8.  Sohbet kanallarında +18 içerikli mesaj, görsel vb. göndermeyiniz ve yasaklı maddelere teşvik edecek cümleler kurmayınız.
 9.  Üyelere karşı düşmanca tavır sergilemeyiniz ve taraf oluşturmayınız.
 10.  Cinsel içerikli içerikler paylaşmayınız.
 11.  Huzura ve düzene zarar verecek davranışlar sergilemeyiniz.
 12.  Sunucuda Bulunan Yetkililerden Kötü Bir Davranış Gördüğünüz Taktirde Üst Yetkililere Ulaşınız.
 13.  Bot Komutlarını Kendi Odaları Dışında Kullanmak Yasaktır.
 14.  Sunucuda Bulunan Yetkililerden Kötü Bir Davranış Gördüğünüz Taktirde Üst Yetkililere Ulaşınız.
 15. Kişisel Veya Başka Sunucuda Yaşadığınız Olayları Sunucumuza Yansıtmak Yasaktır.
 16.  GameFaver sunucusunun işleyişini bozacak her türlü hareket yasaktır.